เว็บไชต์ที่น่าสนใจ
 

prominentengr.com เมนู
ข่าว โพรมิเนนท์ฯ
สมัครงาน

ข่าวสาร บริษัท โพรมิเนนท์ฯ
- ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2556 ถึง 8 มิถุนายน 2556 ดูรายละเอียดในหน้า "สมัครงาน"

- Prominent Engineering Service is looking for competence person to join our organization many positions, apply from May 9, 2013 to June 8, 2013 details in page "Job Opportunity"

- ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2556 ถึง 8 มิถุนายน 2556 ดูรายละเอียดในหน้า "สมัครงาน"

- Prominent Engineering Service is looking for competence person to join our organization many positions, apply from May 9, 2013 to June 8, 2013 details in page "Job Opportunity"

- บริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้อัพเดตตลอดเวลา ต้องขออภัย ถ้าหากมีข้อมูลบางส่วนผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่อง ข่าวสารต่างๆทางบริษัทจะได้นำเสนอเพิ่มเติมเป็นระยะ

เอ็มซี มาโก้ แบนเนอร์
 
Untitled Document
บริษัท โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

ประวัติประสบการณ์

Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
1 CP RETAIL & MARKETING CO.,LTD. 1/11/2007 - 30/04/2008
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
2 RAJAMONGKOL TECHNIC KRUNGTHEP 26/11/2007 - 25/02/2008
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
3 THAI RED CROSS SOCIETY 14/11/2007 - 13/01/2008
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
4 BOONSAN INDUSTRIES CO.,LTD. 1/6/2007 - 31/10/2007
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
5 CP RETAIL & MARKETING CO.,LTD. 1/04/2007 - 31/07/2007
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
6 Patumwan Technology Institute 15/07/2006 -25/12/2006
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
7 Patumwan Technology Institute 15/07/2006 -30/11/2006
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
8 THAI SPRING DAY CO.,LTD. 1/07/2005 - 30/09/2006
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
9 YKK THAILAND CO.,LTD. - Bangpoo 1/10/2006 - 15/12/2006
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
10 PRECIOUS WOOD CO.,LTD. -Wangnoi 1/11/2005 - 30/11/2006
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
11 Thailand Institute of Science & Technology Research 1/08/2005 - 31/10/2005
 
Item
Project Name
Owner or Main Contractor
Job Start - Finish
12 THAI SPRING DAY CO.,LTD. 1/05/2004 - 28/02/2005
 

 
 
 
PROMINENT ENGINEERING SERVICE CO.,LTD.
23/49 Soi Lersnimit 2, Bangna-Trad Rd.,Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel. 0-2740-2095 – 6 Fax 0-2740-2097

E-mail : pes1626@yahoo.com